Jaarverslag

In de maand maart houden wij onze jaarvergadering waarin alle vrijwilligers worden uitgenodigd.
Het jaarverslag wordt dan uitgereikt en de penningmeester geeft uitleg over het financieel jaarverslag.