Privacybeleid

Privacy reglement Stichting AutoMaatje Best

Het privacyreglement van de stichting AutoMaatje Best  is van toepassing op de persoonsgegevens van alle vrijwilligers die zijn aangesloten bij AutoMaatje Best en alle cliënten die gebruikmaken van de diensten van ANWB AutoMaatje Best. Iedereen die vrijwilliger wordt bij de AHD en iedere cliënt die gebruik gaat maken van de diensten van AutoMaatje Best geeft uitdrukkelijk toestemming dat zijn of haar persoonsgegevens in de lijn van dit privacy reglement worden verwerkt.

1. Verantwoordelijke

Het bestuur van AutoMaatje Best is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en ziet toe dat de gegevens enkel worden gebruikt in het belang van de doelstelling van de stichting Namens het bestuur is de penningmeester, Wil Kuiten, de contactpersoon. Hij is bereikbaar onder nummer 06-12046467. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17137420.

2. Registratiesysteem

De ANWB AutoMaatje Best werkt met een op basis van Access ontwikkeld registratie c.q. vastleggingssysteem waarvan het systeem-en bestandsbeheer is ondergebracht bij de gemeente Best. Als zodanig zijn op het systeem de bij gemeente genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van toepassing. In het systeem wordt de minimaal noodzakelijke functionele informatie vastgelegd voor het verrichten van de taken overeenkomstig de doelstelling van de stichting.

3. Welke gegevens worden van de cliënten vastgelegd.

– Naam -Adres -Geslacht -Hulpmiddelen (rollator danwel rolstoel) -Telefoonnummer -eventueel naam en telefoonnummer contactpersoon -Datum en tijdstip van hulpinzet -Vervoersbestemming van de hulpverlening

4. Welke persoonsgegevens worden vastgelegd van de vrijwilligers.

-Naam (voornaam/achternaam) -Adres -telefoonnummer -geboortedatum -datum indiensttreding -email adres -Ibannummer bank -Dagdelen waarop de vrijwilliger niet beschikbaar is -Datum, tijdstip en bestemming van de verrichte inzet voor AutoMaatje Best

5. Bewaartermijn gegevens

-cliënten en vrijwilligers waarvan de relatie met AutoMaatje Best is beëindigd, om wat voor reden dan ook, worden in het registratiesysteem op non-actief gezet. Vastgelegde informatie ouder dan 4 jaar wordt uit de bestanden verwijderd. Als er klachten dan wel vragen zijn over de wijze waarop gegevens worden geregistreerd kan hierover contact worden opgenomen met het in punt 1 genoemde bestuurslid.

6. Bescherming geautomatiseerde data

-Zoals vermeld onder punt 2 wordt de data van AutoMaatje Best geregistreerd in Access. Dit systeem is enkel toegankelijk voor een 2-tal bestuursleden, en een 10-tal hiervoor geautoriseerde centralisten welke ’s ochtends tussen 10.00 uur en 11.30 uur de telefoon bemensen waar de hulpvragen binnenkomen. -Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gegevensbeheer. -Aan derden worden nooit gegevens van cliënten en/of vrijwilligers van AutoMaatje Best verstrekt.

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

8. Wijzigingen Privacy en cookie statement

AutoMaatje Best behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookie statement. wij adviseren U deze Privacy en cookie statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.ahd-best.nl. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 04 januari 2024.